<
 
>
  • Khuyến mãi hè  2018
  • Khuyến Mãi Hè 2018
  • Khuyến mãi tháng 2 domain

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ theo số điện thoại
Góp ý dịch vụ

Thiết kế website ngữ nghĩa

Web ngữ nghĩa là một cách nhìn về cách tổ chức dữ liệu. Đó là ý tưởng về việc dữ liệu trên Web được định nghĩa và liên kết theo một cách mà nó có thể được sử dụng bởi máy tính với mục đích không chỉ cho việc hiển thị mà còn tự động hóa, tích hợp và sử dụng lại dữ liệu qua các ứng dụng khác nhau.

Thiết kế website ngữ nghĩa

Thiết kế website ngữ nghĩa chuyên nghiệp. Ảnh: DakSystem

1. Web ngữ nghĩa - Semantic web là gì?

 

Theo định nghĩa của tổ chức World Wide Web (W3C), web ngữ nghĩa (Semamtic web) là một cách nhìn về cách tổ chức dữ liệu. Đó là ý tưởng về việc dữ liệu trên Web được định nghĩa và liên kết theo một cách mà nó có thể được sử dụng bởi máy tính với mục đích không chỉ cho việc hiển thị mà còn tự động hóa, tích hợp và sử dụng lại dữ liệu qua các ứng dụng khác nhau.

Các công nghệ Semamtic Web giúp con người có thể tạo các kho dữ liệu trên web, xây dựng bộ từ vựng và viết các luật để xử lý dữ liệu.

Sơ đồ web ngữ nghĩa:

Sơ đồ web ngữ nghĩa - semantic web

 

2. Tại sao cần thiết kế web ngữ nghĩa - Semantic Web?

 

Web ngữ nghĩa giải quyết được các khó khăn và hạn chế của web hiện tại như:

- Lượng tài nguyên trên web vô cùng lớn.

- HTML chỉ trình bày thông tin chứ không mô tả thông tin.

- Thiếu cơ cấu hiệu quả để chia sẻ dữ liệu vì các ứng dụng được phát triển một cách độc lập.

Từ đó, cần phải mở rộng thế hệ web hiện tại để máy tính có thể hiểu, tích hợp dữ liệu, cũng như tái sử dụng dữ liệu thông qua các ứng dụng khác nhau.

Xem thêm video.

Tags
Website
CHIA SẺ VÌ ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI DAKDESIGN

13/6/2024 06:39:46

loading weather data
Hỗ trợ khách hàng:

0943.943.179