<
>
  • Khuyến mãi hè  2018
  • Khuyến Mãi Hè 2018
  • Khuyến mãi tháng 2 domain

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ theo số điện thoại
Góp ý dịch vụ

Các biểu mẫu văn bản tên miền

Các biểu mẫu văn bản tên miền

Các biểu mẫu văn bản tên miền. Ảnh: DakSystem

STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Mẫu bản khai đăng ký domain, hosting dành cho các nhân   dowload
2 Mẫu bản khai đăng ký tên miền, hosting dành cho doanh nghiệp   dowload
3 Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền FPT   dowload
4 Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền PA   dowload
5 Mẫu đề nghị hủy tên miền FPT dành cho doanh nghiệp   dowload
6 Mẫu đề nghị hủy tên miền FPT dành cho cá nhân   dowload
7 Mẫu đề nghị hủy tên miền PA dành cho cá nhân   dowload
8 Mẫu đề nghị hủy tên miền PA dành cho doanh nghiệp   dowload
9 Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền danh cho cá nhân   dowload
10 Mẫu đơn đề nghị trả lại tên miền dành cho công ty   dowload
11 Mẫu bản khai đăng ký tên miền GOV.VN   dowload
Tags
Tên miền
CHIA SẺ VÌ ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI DAKDESIGN

17/4/2024 10:22:36

loading weather data
Hỗ trợ khách hàng:

0943.943.179