<
>
 • Khuyến mãi hè 2018
 • Khuyến Mãi Hè 2018
 • Khuyến mãi tháng 2 domain

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ theo số điện thoại
Góp ý dịch vụ

Lập trình android cơ bản

 • Bài 1: Giới thiệu về android

  Bài 1: Giới thiệu về android
  Android là nền tảng phần mềm mã nguồn mở được Google và Open Handset Alliance tạo ra. Android SDK cung cấp công cụ và API để phát triển ứng dụng Android sử dụng ngôn ngữ Java
 • Bài 2: Các thành phần cơ bản của ứng dụng android

  Bài 2: Các thành phần cơ bản của ứng dụng android
  Trong bài này, chúng ta sẽ được học về Intent, Content, Activity và vòng đời của Activity, Service và vòng đời của Service, Tài nguyên ứng dụng
 • Bài 3: Giao diện người dùng

  Bài 3: Giao diện người dùng
  Mặc định: Một ứng dụng = một process. Tất cả thành phần được khởi tạo trong phương thức main. Không nên thực hiện các thao tác tốn nhiều thời gian
 • Bài 4: Giao diện người dùng (phần 2)

  Bài 4: Giao diện người dùng (phần 2)
  Widget khác, Menu, Option menu, Context menu, Dialog, Custom View
 • Bài 5: Intent, Intent Filter

  Bài 5: Intent, Intent Filter
  URI (Uniform Resource Identifer) là một dãy các ký tự dùng để mở một trang web trong trình duyệt, bắt đầu với “http:”. Chỉ tới các file tài nguyên có sẵn trong máy (ví dụ 1 file video, danh sách contacts,…) bắt đầu với “content:’’
 • Bài 6: Lưu trữ dữ liệu

  Bài 6: Lưu trữ dữ liệu
  Android cung cấp một số lựa chọn để lưu trữ dữ liệu. Lựa chọn giải pháp nào tùy thuộc vào nhu cầu bảo mật của ứng dụng và kích thước của file cần lưu trữ. Các tùy chọn lưu trữ bao gồm:
 • Bài 7: Content Provider và SQLite

  Bài 7: Content Provider và SQLite
  Content Provider là một trong 4 thành phần cơ bản của Android. Content Provider được sử dụng để quản lý và chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng
 • Bài 8: HTTP, WebView

  Bài 8: HTTP, WebView
  View hiển thị trang web. Hiển thị nội dung online của trang Web trong Activity. Sử dụng WebKit. WebView hỗ trợ các phương thức điều hướng trang như sang trang mới, quay trở lại trang cũ, xem lịch sử trang web, phóng to, thu nhỏ, tìm kiếm text
Lập trình android cơ bản
CHIA SẺ VÌ ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI DAKDESIGN

17/4/2024 09:52:43

loading weather data
Hỗ trợ khách hàng:

0943.943.179