<
>
  • Khuyến mãi hè  2018
  • Khuyến Mãi Hè 2018
  • Khuyến mãi tháng 2 domain

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ theo số điện thoại
Góp ý dịch vụ

Phần mềm quản lý truyền hình

Phần mềm quản lý truyền hình. Ảnh: DakSystem

Trong thời kỳ công nghệ phát thanh – truyền hình luôn có sự biến chuyển nhanh, đòi hỏi nhà đài phải có một hệ thống quản lý chuyên nghiệp để nhằm cập nhật thông tin nhanh, chính xác, phổ biến kịp thời tới khán, thính giả. Đó là lý do vì sao phần mềm AMS (Article Management System) ra đời.
AMS là một hệ thống phần mềm được viết trên nền dot NET và sử dụng cơ sở dữ liệu SQL SERVER để lưu trữ dữ liệu.
Với AMS, bạn có thể:

1. Quản trị hệ thống

- Quản lý nhóm người dùng
Thiết lập các nhóm người dùng khác nhau để phù hợp với nhu cầu công tác và dễ dàng phân quyền theo các nhóm đó. Tại đây bạn có thể thêm nhóm mới, sửa đổi tên nhóm hoặc xóa nhóm.

Phần mềm QL dai truyen hinh

- Phân quyền

Cho phép chọn nhân viên cần phân quyền, kiểm tra các quyền và chọn các quyền cần thiết. Ví dụ khi muốn đăng tin về chủ đề nào đó mà nhà đài yêu cầu thì sẽ phân quyền ra: Ai là người viết, người có thẩm quyền duyệt tin (BTV) để quyết định tin đó có được phát hay không, người phát(chạy tin).

Phần mềm QL dai truyen hinh

- Thông báo người dùng

Bạn chỉ cần nhập các thông tin cần thông báo gấp đến mọi người dùng, sau đó gửi thông báo thì chương trình sẽ tự động kích hoạt thông báo và gởi đến toàn bộ nhân viên đang thao tác trên chương trình này.

Phần mềm QL dai truyen hinh

2. Quản lý danh mục

- Quản lý bài viết

Hiển thị danh mục bài viết của từng nhân viên theo các chủ đề khác nhau.

Phần mềm QL dai truyen hinh

- Quản lý lịch phát sóng

Quản lý ngày phát sóng, chương trình sẽ hiển thị, danh sách các lịch chờ duyệt để phát sóng.

Phần mềm QL dai truyen hinh

- Thực hiện chạy bài viết để thực hiện phát thanh

Phần mềm thực hiện việc lập trình để phát từng nội dung bài viết cho chương trình theo các muối giờ cụ thể.

Phần mềm QL dai truyen hinh

- Căn chỉnh nội dung, âm thanh của bài viết một cách tiện lợi và dễ dàng.

3. Hỗ trợ chấm công cho nhân viên

Phần mềm QL được danh sách nhân viên viết bài, số lượng bao nhiêu và được chấm bao nhiêu điểm từ đó sẽ tính công cho nhân viên (dựa vào số điểm để mà nhân viên đạt được).

Phần mềm
CHIA SẺ VÌ ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI DAKDESIGN

25/5/2024 10:02:41

loading weather data
Hỗ trợ khách hàng:

0943.943.179