<
>
  • Khuyến mãi hè  2018
  • Khuyến Mãi Hè 2018
  • Khuyến mãi tháng 2 domain

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ theo số điện thoại
Góp ý dịch vụ

Hướng dẫn tạo code jquery chuyển đổi tiếng việt cũ sang tiếng việt mới

Dùng code jquery/ javascript hướng dẫn các bạn xây dựng công cụ chuyển đổi/ convert từ Tiếng Việt cũ sang Tiếng Việt mới do TS Bùi Hiền sáng tạo ra mà cư dân mạng và dân tộc vẫn chưa đồng ý.

Hướng dẫn tạo code jquery chuyển đổi tiếng việt cũ sang tiếng việt mới

Code chuyển đổi sáng Tiếng Việt mới viết bằng Jquery / Javascript. Ảnh: DakSystem

Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng Javascript/ Jquery và HTML để xây dựng một ứng dụng chuyển đổi tự động từ Tiếng Việt sang tiếng việt mà Tiến Sĩ Bùi Hiền đã tạo ra với vài ba quy luật. Mà chương trình viết chỉ cần vài ba câu lệnh đã chuyển đổi xong.
Cách làm như sau:
Tạo file JS là file-tiengviet.js rồi đưa đoạn code phía dưới vào

"use strict";

function capitalize(e) {
    return e.replace(new RegExp("\bw", "g"), function(e) {
        return e.toUpperCase()
    })
}

function convert(e, t) {
    return e.replace(new RegExp(t[0], "g"), t[1]).replace(new RegExp(capitalize(t[0]), "g"), capitalize(t[1])).replace(new RegExp(t[0].toUpperCase(), "g"), t[1].toUpperCase())
}

function build(e) {
    "string" != typeof e && (e = String(e));
    var t = e;
    return match.forEach(function(e) {
        t = convert(t, e)
    }), t
}
var match = [
    ["tr", "c"],
    ["q", "k"],
    ["d", "z"],
    ["c(?!h)", "k"],
    ["gi", "z"],
    ["ch", "c"],
    ["ngh?", "q"],
    ["đ", "d"],
    ["gh", "g"],
    ["nh", "n'"],
    ["kh", "x"],
    ["ph", "f"],
    ["r", "z"],
    ["th", "w"]
];

Đưa đoạn html này vào trong body trang web

<div class="grid">
  <div class="grid__col--12">
    <textarea class="form__input"id="inputtext" cols="50" rows="10" autofocus="" placeholder="Nhập vào đoạn văn bạn muốn chuyển đổi">

</textarea>
    <textarea class="form__input" id="text" placeholder="Đoạn văn được chuyển đổi"></textarea>
    <p></p>    
    <p>
      <button class="btn--default" onclick="copyToClipboard('#text')">Copy</button>
      <button class="btn--error"><a href="https://translate.google.com/?hl=vi" target="_blank"> Đưa qua google đọc</button>
    </p>
  </div>

<script type='text/javascript' src='https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js'></script>
   <script  src="js/file-tiengviet.js"></script>
 <script type="text/javascript">
    var input = document.getElementById('inputtext');
    input.addEventListener('keyup', function() {
        document.getElementById('text').innerText = build(input.value);
    });
    </script>
Sau khi làm đúng như đã hướng dẫn các bạn cách covert tiếng việt củ sang tiếng việt mới với quy định chuyển đổi của Giáo Sư Tiến Sĩ Bùi Hiền thì giao diện chương trình như sau:

Hướng dẫn tạo code jquery chuyển đổi tiếng việt củ sang tiếng việt mới

 

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Các bạn hãy xem thêm:
Công cụ chuyển đổi online tiếng việt củ sang tiếng việt mới

Tin tức

CHIA SẺ VÌ ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI DAKDESIGN

27/3/2023 12:06:42

loading weather data
Hỗ trợ khách hàng:

0943.943.179